Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Coast redwood forest (sequoia sempervirens)

Ratkaisukeskeinen työskentely tarkoittaa luottamuksellista, tasavertaista yhteistyötä asiakkaan ja terapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja.

  • Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa.
  • Olennaista on myönteinen tulevaisuusvisio ja tavoitteiden asettaminen.
  • Ratkaisukeskeinen työskentelytapa sopii moniin elämäntilanteisiin, eikä sille ole ikärajaa.
  • Siitä voi saada apua muun muassa aikuisten elämässä vastaantulevien pienten ja isojen kriisien työstämisessä sekä erilaisissa elämänhallintaan liittyvissä asioissa, lasten käyttäytymiseen ja kasvuun liittyvien haasteiden pohtimisessa ja ratkaisujen etsimisessä niihin sekä nuorten elämäntilanteisiin liittyvissä erilaisissa haasteissa.
  • Elämänkäännekohtina terapiaan hakeutumisessa voi olla parisuhteen haasteet, mielenterveyden ongelmat, kasvatukselliset pulmat tai omaan henkilökohtaiseen kasvuun tai kriisiin liittyvien uusien näkökulmien etsiminen.
  • Ratkaisukeskeisesti voi työskennellä yksilöiden, parien, perheiden, ryhmien ja työsyhteisöjen kanssa.
  • Ajallisesti ratkaisukeskeinen terapia voi olla lyhyttä tai pidempikestoista riippuen tilanteesta.
  • Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä pyritään hyödyntämään erityisesti olemassaolevia voimavaroja ja jo käytössä olevia vahvuuksia ja mahdollisuuksia.

Työskentely on konkreettista ja lähtee aina asiakkaan toiveista!